Gayrimenkul Hukuku

Hukuk büromuz, yerli ve yabancı müvekkillerinin gayrimenkul hukuku alanında idare, inşaat şirketleri ve üçüncü kişilerle yaşadığı uyuşmazlıklara ilişkin olarak hukuki danışmanlık, sözleşme hazırlama ve denetleme, süreç ve dava takibi gibi konularda yasal destek sunmaktadır. Özellikle tamamlanmayan inşaatlara ilişkin gerekli idari ve yasal başvuruların yapılması, yüklenici şirketler ile sulh görüşmeleri, devir ve tescili yapılamamış tapuların hak sahibi lehine devir ve tescillerinin sağlanması gibi çok çeşitli konularda müvekkillerin ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Büromuz gayrimenkul hukuku kapsamında özellikle aşağıdaki konularda hukuki hizmet sağlamaktadır: 

 • İdarece teklif edilen bedellerin düşük kaldığı durumlarda, bedel arttırımı davalarının açılması ve takibi
 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davalarının açılması ve takibi
 • Sebepsiz zenginleşme davalarının açılması ve takibi
 • Arsa payının düzeltilmesi davası
 • Riskli yapı tespitine itiraz ve takibi
 • El atmanın önlenmesi davalarının açılması ve takibi
 • Ecrimisil davalarının açılması ve takibi
 • Tapu tescili davalarının açılması ve takibi
 • Tapu iptal davalarının açılması ve takibi
 • Önalım (şufa) advalarının açılması ve takibi
 • Kat mülkiyetinden kaynaklanan davaların açılması ve takibi
 • İpotek ve rehin tesisi ve fekki işlemlerinin yürütülmesi

konularında hizmet verilmektedir.

Ayrıca, bedeli verilmesine rağmen tamamlanamayan inşaatlara ilişkin inşaatın tamamlanması, alacakların geri alınması, barter çeki dolandırıcılığı gibi işlerin takibi hususunda yerli ve yabancı müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.