Ticaret ve Şirketler Hukuku

Müvekkillerimize; haksız rekabet uygulamaları ve ticari uyuşmazlıklardan kaynaklanan her tür dava ile şirketi ilgilendiren davalarda avukatlık hizmeti ile ticari sözleşmelerin hazırlanması ve şirketlerin kuruluşundan, sona ermesine ve tasfiye edilmesine kadar geçen tüm aşamalara ilişkin olarak şirketin bünyesinde meydana gelen sermaye artırımları, pay devirleri, şirket birleşmeleri ve devralmaları gibi hususlarla ilgili olarak hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.