Vergi Hukuku

Müvekkillerimize, vergi salınmasından tahsil edilmesine kadar olan süreç dahilinde vergi yapılandırma süreçleri için başvuru yapılması; resen tahakkuk, usulsüzlük ve vergi ziyaı cezalarından kaynaklanan uyuşmazlıkların ortadan kaldırılması için idare nezdinde uzlaşma sağlanması ile her türlü vergi uyuşmazlığına ilişkin yargı sürecinin yürütülmesi konularında avukatlık ve yasal danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.