Arslanbay Hukuk & Danışmanlık

Av. Hakan Arslanbay Hukuk & Danışmanlık, ulusal ve uluslararası alanda yerli ve yabancı müvekkillerine hukuki destek ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Av. Hakan Arslanbay Hukuk & Danışmanlık olarak temel prensibimiz; müvekkillerimiz için karşılaştıkları hukuki sorunlarla ilgili dürüst, güvenilir, objektif ve sonuç odaklı çözümler üretmektir. Büromuz müvekkillerine yüksek kalitede hizmet sunabilmek için, ulusal ve uluslararası alanda çalışan diğer hukuk bürolarıyla ve konularında uzman kişi ve kurumlarla çalışmakta ve mütalaa almaktadır. Hedefimiz; kısa vadede hukuki sorunların önlenmesi için etkili bir danışmanlık, uzun vadede ise mevcut hukuki sorunların çözümü amacıyla aktif avukatlık hizmeti sağlamaktır.

Büromuz başta idare ve rekabet hukuku olmak üzere; sayılanlarla sınırlı olmaksızın, şirketlere ticari ve vergisel uyuşmazlıklardan, haksız rekabet uygulamalarından, kişisel verilerin korunması ile ilgili mevzuattan, yabancıların oturma ve çalışma izinleri ile ilgili prosedürlerden kaynaklanan konularda avukatlık ve yasal danışmanlık hizmetleri vermektedir.