Rekabet Hukuku

Son yıllarda ticari işlem hacminin büyük hızla büyümesi ve tüketiciler nezdinde şirketlerin piyasa davranışlarının zarar verici boyutlara ulaşması neticesinde devletler birçok sektör ve pazarda faaliyet gösteren şirketlerin ticari aksiyonlarına gitgide daha fazla müdahale etmektedir. Ülkemizde de Rekabet Kurumu, mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren şirketleri rekabet mevzuatına uygunluk yönünden denetlemekte ve şirketlerin piyasa davranışlarına karşı çeşitli şekillerde önlemler almaktadır. Bu önlemler neticesinde şirketler için büyük idari para cezaları söz konusu olabilmektedir. Bu sebeple rekabet hukuku alanında danışmanlık ve avukatlık hizmeti alınması büyük önem arz etmektedir.

Bu bağlamda müvekkillerimize aşağıdaki hususlarda hukuki destek vermekteyiz:

  • önleyici hizmetler kapsamında rekabet mevzuatına uyum programları hazırlanması, bu doğrultuda rekabet hukuku eğitimleri verilmesi, yerinde inceleme simülasyonlarının gerçekleştirilmesi ve risk analiz raporlarının düzenlenmesi 
  • danışma hizmetleri kapsamında mal ve hizmet tedariki sözleşmeleri, dağıtım sözleşmeleri, satış sözleşmeleri, acentelik, bayilik ve franchise sözleşmeleri gibi sözleşmeler; kararlar, ticari uygulamalar ve rekabet mevzuatına tabi olabilecek sair hususlarla ilgili hukuki görüş bildirme, Rekabet Kurumu’na yapılacak menfi tespit, muafiyet ve birleşme-devralma başvurularının hazırlanması,
  • avukatlık ve savunma hizmetleri kapsamında Kurum uzmanları tarafından gerçekleştirilen yerinde inceleme denetimlerinde şirketlerin temsili, önaraştırma ve soruşturma süreçlerinde Kurum tarafından istenen bilgilere ilişkin beyan ve savunmaların sunulması, Rekabet Kurulu nezdinde gerçekleştirilen sözlü savunma aşamasında şirketlerin temsili, Kurul kararlarına karşı yargı yoluna başvurulması ve bunun dışında Kurum’a yapılacak şikayet başvuruları