İdare Hukuku

Özel hukuk gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimizin; idari kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri dahilinde ortaya çıkabilecek kamulaştırma, imar, ruhsat gibi birçok konuda idarenin karar ve uygulamalarına karşı idari başvuruları gerçekleştirmekte ve yargısal süreçte müvekkillerimize avukatlık hizmeti sunmaktayız.