Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuruları

Gerçek kişiler ile şirket, dernek, vakıf, hükümet dışı örgütler gibi tüzel kişilerin hatta herhangi bir sicile kaydı bulunmayan cemaat ve adi ortaklık gibi toplulukların; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek Protokolleri kapsamındaki temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmiş olması halinde, iç hukuk yollarının tüketilmesi ile önce Anayasa Mahkemesi'ne, daha sonra ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapılması söz konusu olmaktadır.

Büromuz faaliyetleri kapsamında; yaşam hakkı, ifade özgürlüğü, özel hayatın gizliliği, adil yargılanma, mülkiyet hakkı gibi Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmış temel hak ihlallerinin ortadan kaldırılması, eski hale getirilmesi ve adil tazminat talepleri için gerekli başvurular yapılmakta ve sürecin takibi sağlanmaktadır.